Základ domu

Před stavbou samotného rodinného domu je důležité zařídit základovou konstrukci, ať už v podobě základové desky či částečného nebo plného podsklepení domu. Základovou desku vám připravíme s ohledem na dispozice stavebního pozemku.

Základové desky a podsklepení stavíme i v těch nejnáročnějších terénech.

Cenu spodní stavby určují konkrétní podmínky v rámci pozemku. Přesnou cenu základové konstrukce a přípojek inženýrských sítí vám vyčíslíme až po dokončení projektové dokumentace – vždy je totiž třeba přihlédnout k podmínkám na stavebním pozemku, jako jsou:

 1. 1.


  členitost terénu

 2. 2.


  složení podloží

 3. 3.


  spodní vody

 4. 4.


  úrověň výskytu radonu aj.

 

K navýšení ceny spodní stavby může dojít v případě, že v místě realizace vašeho projektu se objeví skutečnosti, které povedou ke zvýšeným nákladům na zhotovení – např.:

 


 1. výskyt stávajících stavebních nebo jiných objektů


 2. výskyt vzrostlé zeleně nebo dalších překážek ztěžujících přístup na místo stavby, příp. ztěžujících samotné zahájení stavebních prací


 3. únosnost podloží v úrovni základové spáry nenší než 200kPa


 4. nehomogenní podloží


 5. nestandardní složení podloží – nutnosti pažení při zemních pracech


 1. nezámrzná základová spára v hloubce větší než 1100mm


 2. členitý terén v místě stavby a v přilehlém okolí - výškový rozdíl původního terénu na délku objektu rodinného domu větší než 200mm


 3. větší riziko pronikání radonu z podloží


 4. nutnosti realizace drenáží v podloží


 5. agresivní podloží s výskytem tlakové spodní vody, spodní vody, geologické zlomy nebo dalších extrémní vlivy, které je nutné zohlednit při projektování spodní stavby rodinného domu 

 

Více fotografií našich základových desek najdete zde.