Ochrana osobních údajů

Společnost Guzman, spol. s r.o., se sídlem Dolany 83, PSČ 27351, IČ 27633861 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120360 (dále jen „Správce“) zpracovává v případě vaší návštěvy webové aplikace www.guzman.cz, poptávky služeb, zaslání dotazu, nebo v rámci komunikace na sociálních sítích v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon
 • IP adresu a cookies pro účely analýzy návštěvnosti webové prezentace guzman.cz
 • údaje z veřejných profilů spravovaných sociálních sítí (zejména Facebook)

 Jméno, příjmení, email, adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje budou společností Správce zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování jména, příjmení, emailu, adresy a telefonu na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude Správcem prováděno nejdéle 3 roky od udělení tohoto souhlasu.

Údaje budou zařazeny do databáze společnosti a nebudou poskytovány dalším subjektům, s výjimkou osob náležejících do koncernové struktury Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., se sídlem Chanovice 102, Horažďovice, PSČ 341 01, IČ 62496867 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14416 (výrobce a dodavatel stavebního systému) nebo regionálních obchodních zástupců zajišťujících péči o zákazníka, vždy pouze za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz.

V rámci činnosti Správce mohou být pro dílčí úkony zpracování osobní údaje předány dalším zpracovatelům, kteří pro Správce provádějí zpracování osobních údajů dle rozsahu definovaného ve vzájemných zpracovatelských smlouvách.

Cookies

Soubory cookie jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.guzman.cz. Cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Každý uživatel může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby jej informoval, když obdrží cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Správce si dovoluje uživatele informovat, že v případě odmínutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na adresách:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Vydavatel/Název

Účel

Expirace

Cookies CMS

CMS Publis

Zajištění funkčnosti webu, usnadnění uživatelského přístupu

Data nejsou ukládána a archivována

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění (max. 26 měsíců)

Cookies třetích stran

Hot Jar

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění (max. 365 dní)

Cookies třetích stran

Google Adwords

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies třetích stran

S-klik

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies třetích stran

Pixel Facebook

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

180 dnů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů;
 • právo na odvolání případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo požádat o výpis zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe či jiného správce (právo na přenositelnost údajů);
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na náš e-mail info@guzman.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.