Stěna Thermo-Protect Premium

Špičková stěna s parametry pasivní stavby

Evropa směřuje k pasivním stavbám. Se společností Guzman můžete do budoucnosti nahlédnout už nyní. Nabízíme unikátní vnější stěnu Thermo-Protect Premium s výjimečnou hodnotou tepelného prostupu U=0,14 W/m2K. To beze zbytku odpovídá standardům pro současné pasivní stavby, které by měla splňovat každá novostavba v Evropě od roku 2020.

Koeficient prostupu tepla je v tepelné technice budov nejdůležitější veličinou. I pro laiky. Ukazuje míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Čím je menší, tím jsou tepelně-izolační vlastnosti lepší.

Stěna Thermoprotect Premium PDF