Stěny Thermo-Protect

Špičkové stěny s parametry pasivní stavby

Evropa směřuje k pasivním stavbám. Se společností Guzman můžete do budoucnosti nahlédnout už nyní. Nabízíme unikátní vnější stěny Thermo-Protect s výjimečnými hodnotami tepelného prostupu U=0,09 W/m2K - U=0,13 W/m2K. To beze zbytku odpovídá standardům pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, které musí splňovat každá novostavba v Evropě od 1.1. 2020.

Koeficient prostupu tepla je v tepelné technice budov nejdůležitější veličinou. I pro laiky. Ukazuje míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Čím je menší, tím jsou tepelně-izolační vlastnosti lepší.

Thermo-Protect Premium-G Thermo-Protect 40 Thermo-Protect 40 Klima Thermo-Protect 40 Klima Plus
U=0,13 W/m2K U=0,09 W/m2K U=0,10 W/m2K U=0,10 W/m2K
Podrobnějí informace Podrobnějí informace Podrobnějí informace Podrobnějí informace