spodní stavby

Ochrana osobních údajů

Společnost Guzman, spol. s r.o., se sídlem Dolany 83, PSČ 27351, IČ 27633861 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120360 (dále jen „Správce“) zpracovává v případě vaší návštěvy webové aplikace www.guzman.cz, poptávky služeb, zaslání dotazu, nebo v rámci komunikace na sociálních sítích v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon
 • IP adresu a cookies pro účely analýzy návštěvnosti webové prezentace guzman.cz
 • údaje z veřejných profilů spravovaných sociálních sítí (zejména Facebook)

Jméno, příjmení, email, adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje budou společností Správce zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Osobní údaje klientů, kteří se Správcem uzavřou platnou smlouvu, budou za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran uchovány a zpracovávány Správcem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Zpracování jména, příjmení, emailu, adresy a telefonu na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude Správcem prováděno nejdéle 3 roky od udělení tohoto souhlasu.

Údaje budou zařazeny do databáze společnosti a nebudou poskytovány dalším subjektům, s výjimkou osob náležejících do koncernové struktury Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., se sídlem Chanovice 102, Horažďovice, PSČ 341 01, IČ 62496867 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14416 (výrobce a dodavatel stavebního systému) nebo regionálních obchodních zástupců zajišťujících péči o zákazníka, vždy pouze za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz.

V rámci činnosti Správce mohou být pro dílčí úkony zpracování osobní údaje předány dalším zpracovatelům, kteří pro Správce provádějí zpracování osobních údajů dle rozsahu definovaného ve vzájemných zpracovatelských smlouvách.

Cookies

Shromážděné cookie soubory jsou zpracovány zejména:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů;
 • právo na odvolání případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo požádat o výpis zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe či jiného správce (právo na přenositelnost údajů);
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na náš e-mail info@guzman.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

rodinné domy

  Mám zájem o rodinný dům [_post_title]

  Abychom vás mohli kontaktovat, musíme po nějakou dobu s maximální péčí zpracovávat vaše osobní údaje. Kompletní informace a podmínky zpracování naleznete zde.