Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Tímto uděluji společnosti Guzman, spol. s r.o., se sídlem Dolany 83, PSČ 27351, IČ 27633861 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120360 (dále jen „Správce“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, adresa a telefon a případně dalších informací, které o mně Správce získal, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám,

 

za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb Správce, včetně informování o marketingových akcích a soutěžích pořádaných Správcem a odebírání novinek.

 

Souhlas je udělen na dobu 3 let.

 

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat e-mailem na info@guzman.cz nebo dopisem na kontaktní údaje Správce. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

 

Potvrzuji, že jsem informován o svých právech v rámci zpracování osobních údajů, a to že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti,
  • požadovat po Správce informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správce vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správce výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro komunikaci se Správcem ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakt: info@guzman.cz.