spodní stavby

Spodní stavby

Před stavbou samotného rodinného domu je důležité zařídit základovou konstrukci, ať už v podobě základové desky či částečného nebo plného podsklepení domu. Základovou desku vám připravíme s ohledem na dispozice stavebního pozemku.

Základové desky a podsklepení stavíme i v těch nejnáročnějších terénech.

Cenu spodní stavby určují konkrétní podmínky v rámci pozemku. Přesnou cenu základové konstrukce a přípojek inženýrských sítí vám vyčíslíme až po dokončení projektové dokumentace – vždy je totiž třeba přihlédnout k podmínkám na stavebním pozemku, jako jsou:

 1. členitost terénu
 2. složení podloží
 3. spodní vody
 4. úroveň výskytu radonu aj.

K navýšení ceny spodní stavby může dojít v případě, že v místě realizace vašeho projektu se objeví skutečnosti, které povedou ke zvýšeným nákladům na zhotovení – např.:

 • výskyt stávajících stavebních nebo jiných objektů
 • výskyt vzrostlé zeleně nebo dalších překážek ztěžujících přístup na místo stavby, příp. ztěžujících samotné zahájení stavebních prací
 • únosnost podloží v úrovni základové spáry nenší než 200kPa
 • nehomogenní podloží
 • nestandardní složení podloží – nutnosti pažení při zemních pracech
 • nezámrzná základová spára v hloubce větší než 1100mm
  členitý terén v místě stavby a v přilehlém okolí – výškový rozdíl původního terénu na délku objektu rodinného domu větší než 200mm
 • větší riziko pronikání radonu z podloží
 • nutnosti realizace drenáží v podloží
 • agresivní podloží s výskytem tlakové spodní vody, spodní vody, geologické zlomy nebo dalších extrémní vlivy, které je nutné zohlednit při projektování spodní stavby rodinného domu
rodinné domy

  Mám zájem o rodinný dům [_post_title]

  Abychom vás mohli kontaktovat, musíme po nějakou dobu s maximální péčí zpracovávat vaše osobní údaje. Kompletní informace a podmínky zpracování naleznete zde.