Když chcete stavět montovanou dřevostavbu v systému Haas Fertigbau, potřebujete prvotřídní základy i základovou desku. Roli totiž hraje každý milimetr.

„Certifikované panely Haas Fertigbau musí dosednout přesně ve všech styčných bodech. Každá chyba znamená komplikaci,“ líčí Radek Kazík, spolumajitel společnosti Guzman, která rodinné domy Haas Fertigbau staví. Proto klientům jako nejjednodušší cestu doporučuje, aby si základovou desku nechali postavit na klíč společně s dřevostavbou.

Co je potřeba zařídit, než je vůbec možné pustit se do základů budoucího rodinného domu?

Ať už základovou desku zadá klient nám, nebo jiné firmě, pro vyprojektování od něj bude realizační firma vždy potřebovat několik podkladů. Mezi ně patří například geologie, hydrogeologie, radonová zpráva a další materiály. Bez toho se nedá projekt domu včetně základů a základové desky připravit. Klient si může vybrat, zda si tyto průzkumy zajistí prostřednictvím vlastních dodavatelů nebo tím pověří nás. Klientům radím, aby při výběru pozemku kladli důraz nejen na jeho velikost, umístění a orientaci, ale i na kvalitu pozemku, co se týká únosnosti podloží, výskytu spodních vod nebo radonu. Méně kvalitní pozemky (například v poddolovaném území) s sebou nesou vícenáklady na zemní práce, odvodnění, výztuže či ochranu před radonem. Důležitá je i přítomnost klasické kanalizace, protože její absence znamená vícenáklady na realizaci čističky odpadních vod, tlakové kanalizace nebo septiku. To vše ovlivňuje i samotnou cenu přípojek IS. Jako u všeho je důležité skloubit emoce, tj. místo, které se mi líbí a kde se cítím dobře, s racionální úvahou, kolik mne odstranění případných nedostatků bude stát.

 

Je lepší, když si základy a základovou desku zajistí klient sám? Nebo se má raději obrátit na vás?

Necháváme klientům v tomto volnou ruku. Ale ze zkušenosti vím, že drtivá většina lidí chce mít jednoho obchodníka, jednoho stavbyvedoucího, jednotnou záruku. Právě proto je pro něj výhodnější postavit základovou desku na klíč společně s dřevostavbou.

Je kromě klasické betonové desky možné založit dřevostavbu Haas Fertigbau i na pilotech, tepelně-izolačním zásypu z keramického kameniva, plovoucích deskách apod.?

Jedinou cestou je pouze betonová základová konstrukce. Navíc je tato konstrukce pro rodinné domy Haas Fertigbau specifická a liší se od toho, co běžně dělají tuzemské stavební firmy. Jsou v ní dvě základové desky na sobě a mezi nimi je kompletní radonová a hydroizolační vrstva. Při montáži samotného rodinného domu tak nedochází k perforaci izolačních vrstev a k jejich případnému znehodnocení.

 

Předpokládám, že tato „německá“ betonová deska je ve srovnání s tuzemskou klasikou o něco dražší…

Máte pravdu, ale je jednou z garancí špičkové kvality celé dřevostavby.

Může být vyšší cena důvodem, proč si klienti zvolí vlastní dodavatele?

Klient nemůže mít základovou desku, která by byla v rozporu s popsanou konstrukcí. Ta je pevná a neměnná. Cenu díla tvoří vždy materiál a režie firmy, ale ve finále nejsou rozdíly zásadní. A když zohledním požadavky, které Haas Fertigbau klade na parametry základové desky, za riziko to opravdu nestojí. Pokud totiž základová deska nesplňuje nároky například na rovinnost či rozměrovou přesnost (a ty jsou uvedeny jako podmínka ve smlouvě o dílo), musí se opravit, a to vyvolává vícenáklady a stavbu to zpomaluje. Vysoké nároky nejsou bezdůvodné, jejich cílem je zajistit maximální přesnost výstavby.

Vybavuje se mi klasické rčení o tom, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci…

Často to, co je na papíře levnější, je v konečném důsledku dokonce dražší. Firmy přesvědčí klienta, že takovou desku není problém udělat a oni ji opravdu udělají, ale při předávání se zjistí, že zatímco Haas Fertigbau požaduje milimetrovou přesnost, ony pracují s centimetry. Nepřesná deska se často několikrát opravuje, stojí to peníze a čas a je to ke škodě všech. A když říkám milimetrová přesnost, není to žádná nadsázka. Na celou základovou desku je například povolený limit rovinnosti maximálně ±5 mm. Navíc se to netýká jen rozměrů samotné desky, ale i přesného umístění prostupů pro kanalizaci, přívody vody, napojení externího přisávání pro krb apod. Certifikované panely Haas Fertigbau musí dosednout přesně ve všech styčných bodech a každá chyba znamená komplikaci. Nevyplatí se šetřit ani na materiálu – pokud tam má přijít ten, který je předepsaný (certifikovaný beton, typ a objem výztuže apod.), tak jsou rozdíly v cenách ještě nižší.

 

Faktorem, který ovlivňuje rychlost a kvalitu základů a základových desek, je počasí. Musí investor počítat se zdržením stavby v průběhu zimních měsíců?

Mrazy jsou samozřejmě komplikací, ale neznamená to absolutní zastavení prací. Musíme pečlivě sledovat vývoj počasí a teplot, a pokud neklesají pod bod mrazu, dají se základové desky postavit. Díky aditivům do betonu je dnes možné betonovat i při nižších teplotách, ale jakmile začne mrznout ještě víc, je nutné práce zastavit. Ale i v tomto období můžeme pracovat na přípravných a zemních pracích nebo na přípojkách IS.

Vyberte si dřevostavbu

dům z
katalogu

Postavíme vám dřevostavbu podle domu z katalogu. Ale také podle individuálního návrhu.

Prohlédnout katalog

individuální
dům

Postavíme vám dřevostavbu podle domu z katalogu. Ale také podle individuálního návrhu.

Více informací

Reference

Inteligentní dům umí mnohem více než jen hrát si se světly

Měli pozemek a chtěli co nejdříve bydlet ve svém. Proto se Lavičkovi rozhodli pro montovanou dřevostavbu. Stavět se začalo na jaře a Vánoce už rodina strávila v novém patrovém domě. Jejich dům je přitom výjimečný tím, že je doslova prošpikovaný moderními technologiemi. Nejen o tom, jak se staví inteligentní dům, jsme si povídali s jeho […]

Více informací

Neuvěřitelná rychlost výstavby bungalovu

Ta rychlost byla skvělá, pochvaluje si výstavbu bungalovu sportovní ředitel SK Kladno „Vždycky jsme si chtěli postavit vlastní dům a dřevostavba pro nás byla jasná volba,“ říká Petr Brabec, bývalý profesionální fotbalista, trenér a v současné době sportovní ředitel fotbalového SK Kladno. Od nastěhování do vysněného domu uběhlo už pět let a my jsme rodinu Brabcových […]

Více informací
rodinné domy

    Mám zájem o rodinný dům [_post_title]

    Abychom vás mohli kontaktovat, musíme po nějakou dobu s maximální péčí zpracovávat vaše osobní údaje. Kompletní informace a podmínky zpracování naleznete zde.